SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-07-21)

DODANE:  (6 podst.)

instagramowy
leżajka
maciupkość
megadobry
prowincyjny
RWS

instagramowi
maderowo
magmowo
magnetoelektrycznie
magnetowidowo
majolikowo
majówkowo
niemaderowo
niemagmowo
niemagnetoelektrycznie
niemagnetowidowo
niemajolikowo
niemajówkowo
nienoematycznie
nieocznie
nieodblaskowo
nietranscendentalistycznie
noematycznie
ocznie
odblaskowo
PKS-ach
PKS-ami
PKS-om
PKS-ów
PKS-y
transcendentalistycznie

instagramowa
instagramową
instagramowe
instagramowego
instagramowej
instagramowemu
instagramowych
instagramowym
instagramowymi
leżajce
leżajek
leżajkach
leżajkami
leżajką
leżajkę
leżajki
leżajko
leżajkom
maciupkości
maciupkościach
maciupkościami
maciupkością
maciupkościom
megadobra
megadobrą
megadobre
megadobrego
megadobrej
megadobremu
megadobrych
megadobrym
megadobrymi
megadobrzy
nieinstagramowa
nieinstagramową
nieinstagramowe
nieinstagramowego
nieinstagramowej
nieinstagramowemu
nieinstagramowi
nieinstagramowy
nieinstagramowych
nieinstagramowym
nieinstagramowymi
niemegadobra
niemegadobrą
niemegadobre
niemegadobrego
niemegadobrej
niemegadobremu
niemegadobry
niemegadobrych
niemegadobrym
niemegadobrymi
niemegadobrzy
nieprowincyjna
nieprowincyjną
nieprowincyjne
nieprowincyjnego
nieprowincyjnej
nieprowincyjnemu
nieprowincyjni
nieprowincyjny
nieprowincyjnych
nieprowincyjnym
nieprowincyjnymi
prowincyjna
prowincyjną
prowincyjne
prowincyjnego
prowincyjnej
prowincyjnemu
prowincyjni
prowincyjnych
prowincyjnym
prowincyjnymi