SJP
SŁOWNIK SJP

X

Ostatnie zmiany (2020-08-20)

DODANE:  (2 podst.)

Messenia
mołnia

Lubomierzach
Lubomierzami
Lubomierzom
Lubomierzowie
Lubomierzów
Lubomierzy
Menandrach
Menandrami
Menandrom
Menandrowie
Menandrów
Menandry
Mitrydatesach
Mitrydatesami
Mitrydatesom
Mitrydatesowie
Mitrydatesów
Mitrydatesy
mołniach
mołniami
mołnie
mołniom

Messenią
Messenię
Messenii
Messenio
mołni
mołnią
mołnię
mołnio

USUNIĘTE:

Marealbidach
Marealbidami
Marealbidom
Marealbidów
Marealbidy
Marten's
Medinu