SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE analityk NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-09 greenpoint

1. osoba bardzo dobrze radząca sobie z analizą różnych problemów;
2. osoba dokonująca analiz w określonej dziedzinie wiedzy lub nauki