SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, droga MNm

# 2006-04-13 djkoalar

1. pas ziemi służący do komunikacji
2. jakiś szlak komunikacyjny; tor, linia
3. odpowiedni kierunek dotarcia do celu
4. podróż, wędrówka; trasa, tor
5. sposób dochodzenia do czegoś
6. długość przebywanego odcinka
7. fiz. długość toru