SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE analog NOToqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-09-19 blenders

specjalista od maszyn analogowych

# 2005-09-18 micking

specjalista w dziedzinie analogii