SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, drzewo UV

# 2008-04-12 koalar

1. duża roślina o zdrewniałej łodydze w postaci pnia;
2. materiał uzyskany ze ściętego drzewa (bez kory i gałęzi); drewno;
3. pot. materiał opałowy z drzewa (rośliny); drewno;
4. środowiskowo, w muzyce orkiestrowej: instrumenty dęte drewniane

# 2005-06-01 koalar

1. duża roślina o zdrewniałej łodydze w postaci pnia;
2. materiał uzyskany ze ściętego drzewa (bez kory i gałęzi); drewno;
3. pot. materiał opałowy z drzewa (rośliny); drewno;
4. środ. w muzyce orkiestrowej: instrumenty dęte drewniane

# 2005-05-30 micking

duża roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze w postaci pnia