SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, duch NOTs

# 2012-10-08 tevex

1. całokształt właściwości osobniczych, posiadanych przez człowieka w zakresie osobowości, temperamentu, emocji itd.; psyche, psychika, umysł, świadomość, dusza;
2. w niektórych systemach filozoficznych: niematerialny składnik rzeczywistości, byt osobowy o atrybutach sprawczych;
3. niematerialna istota, bezcielesna zjawa, zwłaszcza ludzka; zjawa, widmo, upiór;
4. niematerialny pierwiastek jednostki ludzkiej, człowieka; dusza;
5. treść decydująca o wartości, autentyczności nastroju, atmosfery czegoś;
6. wewnętrzna chęć do aktywności, działania, zdobywania czegoś

# 2005-05-11 bajerant

1. energia psychiczna; umysł; świadomość; dusza;
2. niematerialny byt osobowy;
3. zjawa, widmo, upiór;
4. temperament, usposobienie;
5. atmosfera, nastrój;
6. zapał, odwaga