SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, pono

# 2013-03-19 meg

1. dawniej: dzisiaj;
2. gwarowo lub książkowo: ponoć, podobno

# 2005-10-18 greenpoint

1. daw. dzisiaj
2. gwarowo lub książkowo: ponoć, podobno

# 2004-07-10 edgemoon

1.daw. dzisiaj
2. ponoć