SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, papa MNn

# 2005-05-02 bajerant

1. materiał nasączony najczęściej smołą i posypany piaskiem, używany do krycia dachów i izolacji;
2. potocznie: gęba, morda

# 2005-05-02 bajerant

1. materiał nasączony najczęściej smołą i posypany piaskiem, używany do krycia dachów i izolacji