SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, sam

# 2005-06-24 koalar

zaimek pełniący wiele funkcji w zdaniu

# 2005-06-23 greenpoint

zaimek pełniący wiele funkcji w zdaniu

# 2005-06-22 koalar

zaimek pęłniący wiele funkcji w zdaniu