SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wtyk NQTs

# 2005-06-26 meg

część elektrycznej płytki grzejnej doprowadzająca napięcie do uzwojenia grzejnego