SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, gaf NQTs

# 2004-06-16 greenpoint

drzewce biegnące ukośnie w stosunku do masztu, służące do podnoszenia czworokątnego żagla; gafel; rożec