SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, dupnąć BEFIej

# 2012-03-13 tevex

wulgarnie:
1. uderzyć; walnąć, grzmotnąć, trzepnąć;
2. zepsuć się

# 2009-03-20 meg

wulgarnie: uderzyć w coś, przewrócić się

# 2009-03-20 911gt2

wulgarnie uderzyć w coś, przewrócić się