SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE akatolik NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-13 meg

członek wyznania niekatolickiego