SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE piano UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-06-23 djkoalar

1. dawniej: pianino;
2. fragment utworu muzycznego

# 2006-06-23 djkoalar

1. dawniej: pianino;
2. fragment utwru muzycznego

# 2005-03-05 gad9

instrument