SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE rowowy XYbx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-12-02 meg

związany z rowem, np. mostek rowowy

# 2010-12-02 gdan131

związany z rowem, np.mostek rowowy, pracownik dbajacy o rowy w sposób ciągły.