SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wart b

# 2005-05-24 bajerant

tylko w funkcji orzecznika:
1. kosztujący, mający wartość;
2. zasługujący na coś, godzien czegoś