SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, kacap NOTs

# 2019-06-05 tevex

1. pogardliwe określenie Rosjanina; Moskal (moskal), Rusek (rusek), Ruski (ruski);
2. osoba ograniczona, mało rozgarnięta; tuman;
3. przestarzale: język rosyjski jako przedmiot

# 2013-07-11 kamykst

1. pogardliwe określenie Rosjanina;
2. osoba ograniczona, mało rozgarnięta

# 2007-06-24 wendkarzyk

1. dawne określenie Rosjanina;
2. z pogardą o mieszkańcu Rosji

# 2004-10-28 sic

dawne określenie Rosjanina

# 2003-09-18 garson

dawne określenie rosjanina