SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, niewid NQTs

# 2011-08-03 tevex

dawniej: coś nieistniejącego, nigdy niewidzianego; dziś tylko w związku frazeologicznym: cuda niewidy - o czymś (rzekomo) niezwykłym, rzadko spotykanym

# 2008-01-05 koalar

dawniej: coś nieistniejącego, nigdy niewidzianego