SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE latopis NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-12-10 wendkarzyk

rodzima forma historiografii ruskiej w XI-XVIII wieku