SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Arab NOTos

# 2006-12-27 koalar

człowiek, który za swój ojczysty język uznaje arabski

# 2004-10-11 koalar

człowiek, ktory za swój ojczysty język uznaje arabski