SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, druza MNn

# 2007-04-28 tevex

skupienie kryształów narosłych na ścianach wolnej przestrzeni w skale

# 2003-08-29 ace

Skupienie kryształów narosłych na ścianach wolnej przestrzeni w skale