SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE liza MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-02-03 djkoalar

rozpad błony komórki pod wpływem różnic ciśnień osmotycznych lub wywołany działaniem faga, wiążący się z uwolnieniem fagów potomnych

# 2005-11-21 jaca555

rozpad ściany komórki wywołany działaniem faga, wiążący się z uwolnieniem fagów potomnych

# 2004-12-16 scaevus

rozpad komórki wywołany działaniem bakterii lub wirusów