SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE klik NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-05-01 bajerant

naciśnięcie klawisza myszki; kliknięcie