SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE wypada


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-23 tevex

czasownik modalny (predykatyw) używany dla wyrażenia obowiązku, powinności, stosowności działania; powinno się, wypada, trzeba, potrzeba

# 2007-10-04 meg

jest stosownie, jest wskazane; przystoi