SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, eter NQTs

# 2017-12-05 tevex

1. przestrzeń, w której rozchodzą się fale radiowe;
2. związek organiczny, pochodna alkoholu lub fenolu, stosowana głównie w lecznictwie i jako rozpuszczalnik;
3. jeden z najstarszych środków znieczulających; oczyszczony eter dietylowy;
4. według wierzeń filozofów starogreckich: substancja wypełniająca wszechświat; pierwotna materia;
5. według poglądów z XIX wieku: hipotetyczna substancja wypełniająca wszechświat, zdolna do przenoszenia światła;
6. poetycko: powietrze

# 2005-05-13 bajerant

1. związek organiczny, pochodna alkoholu;
2. potoczne określenie eteru etylowego, ciecz lotna stosowana w medycynie jako środek znieczulający;
3. według wyobrażeń filozofów greckich: substancja wypełniająca wszechświat