SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, fala AMNn

# 2004-09-24 greenpoint

1. wzniesienie wody powstałe głównie wskutek działania wiatru
2. rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie, przenoszące energię
3. potocznie o zjawisku regularnie powtarzającym się