SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, awizowiec PSZz

# 2011-06-28 niekiwi

mały statek przeznaczony do posyłek i służby wywiadowczej; awizo