SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, stereografia ANnp

# 2007-04-19 meg

perspektywiczne przedstawianie brył geometrycznych na płaszczyźnie, w sposób zachowujący wierność kątów

# 2007-04-18 assire

dział matematiki zajmujący się figurami przestrzennymi, podstawowe figury z tego działu to walec, stożek i kula.