SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE antyk NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-18 greenpoint

1. świat starożytnej Grecji i Rzymu;
2. okres historyczny od początku czasów historycznych do przełomu IV i V wieku naszej ery (przyjmuje się rok 476 jako jego kres); starożytność;
3. stary, zabytkowy przedmiot