SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ponur NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-07-20 djkoalar

podwodna część budowli piętrzącej, znajdująca się przed jej urządzeniami upustowymi

# 2004-06-12 misiu_w_kapeluszu

podwodna część budowli pietrzącej, znajdująca się przed jej urządzeniami upustowymi