SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, od

# 2012-08-09 tevex

przyimek łączący się z rzeczownikami (lub wyrazami o ich funkcji) w dopełniaczu; * forma "ode" możliwa tylko w kilku tradycyjnych połączeniach (np. ode mnie, regionalnie: ode drzwi, ode drogi, ode wsi, religijnie: ode złego)

# 2006-09-04 greenpoint

przyimek łączący się z rzeczownikami (lub wyrazami o ich funkcji) w dopełniaczu; * forma "ode" możliwa tylko w kilku tradycyjnych połączeniach (np. ode mnie, regionalnie: ode drzwi)

# 2004-06-18 greenpoint

przyimek