SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aparat NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-02 greenpoint

1. urządzenie do wykonywania określonych czynności lub funkcji;
2. system powiązanych ze sobą urzędów, organów funkcyjnych, działających w jakiejś sferze życia publicznego (np. aparat władzy);
3. całość metod i środków służących weryfikacji hipotez naukowych (np. aparat pojęciowy);
4. zespół narządów organizmu pełniący daną funkcję (np. aparat ruchowy)

# 2005-06-23 micking

urządzenie do wykonywania określonych czynności lub funkcji