SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE apedagogiczny XYbxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-10-02 wendkarzyk

niezgodny z zasadami pedagogiki; niepedagogiczny, szkodliwy wychowawczo