SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lob NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-07-13 greenpoint

część lądolodu, jęzor lodowcowy