SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE gubić EHIdikv


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-07-16 greenpoint

tracić coś przez nieuwagę