SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, wicek PSZz

# 2020-07-08 tevex

potocznie: zastępca osoby kierującej, np. wicedyrektor, wiceprzewodniczący

# 2005-12-21 scaevus

potocznie o wicedyrektorze szkoły