SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE apoteozować BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-16 greenpoint

wychwalać coś do granic uwielbienia, poddawać apoteozie, idealizować