SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, alpidowy XYbx

# 2020-11-02 tevex

mający cechy typowe dla fałdowych łańcuchów górskich powstałych wskutek orogenezy alpejskiej