SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, awena MNn

# 2006-06-22 djkoalar

rzadko: awen (pionowy kanał w skałach wapiennych)

# 2006-01-05 scaevus

rozpadlina w masywie skalnym; awen