SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, han NQTs

# 2004-10-28 janmaria_rakieta

dawna nazwa pierwiastka o liczbie atomowej 105 (obecnie: dubn)