SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Goya MNTo

# 2008-07-28 karmazynali

Francisco Goya y Lucientes, hiszpański malarz królweski