SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Kant NOTos

# 2008-08-04 koalar

nazwisko, np. Immanuel Kant (1724-1804), filozof niemiecki