SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Żak NOTos

# 2006-10-17 koalar

nazwisko polskie, m.in. Jan Żak (1923-1990), archeolog

# 2006-10-17 koalar

nazwisko polskie