SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, NOT

# 2012-02-22 pzet

Naczelna Organizacja Techniczna