SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, San Q

# 2006-08-26 greenpoint

rzeka, prawy dopływ Wisły