SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Los Angeles

# 2020-08-19 tevex

[czytaj: los ANdżeles] miasto w USA