SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, a battuta

# 2006-09-13 greenpoint

1. powrót do wcześniejszego, chwilowo zmienionego tempa;
2. ścisłe przestrzeganie ustalonego tempa