SJP
*
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, Alain NOTos

# 2007-04-01 greenpoint

[czytaj: aLĘ albo aLEN] francuskie imię męskie