SJP
SŁOWNIK SJP

X

PRZEBIEG ZMIAN, armia ANnp

# 2005-06-22 meg

1. ogół sił zbrojnych danego państwa; wojsko;
2. najwyższa jednostka operacyjna składająca się z kilku korpusów lub dywizji